BilezikTurk API Hk.
jesus @ 10.05.2024
Bilezik siparişlerinde ekle/sil/sorgula işlemleri için kullanılmak üzere API (Uygulama Programlama Arabirimi) kullanıma sunulmuştur.
Gerekli bilgiler https://bilezikturk.com/hangar/ adresinde mevcuttur.

TKKKF - Duyuru - BilezikTurk API Hk.
R_2d

R_2f


R_3a
R_3e
R_3f

R_3g
R_3k
R_3l

info@tkkkf.com
Linkler

Kurucu Dernekler

©  Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu V2.0.193
Written by Jesus_Tr