Malinua Tüzüğü

 
jesus @ 07.02.2015 06:26:46

MALİNUA TÜZÜĞÜ

Değerli Kanarya Yetiştiricileri

Yeni kurulan Federasyonumuz Kanarya ve kafes kuşları yetiştiricilerinin her geçen gün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için öz veriyle çalışmalarının sürdürmektedir. Federasyonumuz her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için komiteler oluşturmuştur. Bu komitelerden birisi olan Ötüş Komitemiz Malinua ve Harz Roller kanaryalarının ülkemizde Dünya standartlarına uygun yarışabilmesi için bu tüzüğü hazırlamıştır.

Yönetim kurulumuzca hazırlanan bu tüzük Malinua ve Harz roller kanaryalarının Türkiye ana tüzüğüdür tüm kanarya camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.

Zuhal Daştan

Federasyon Başkanı

Değerli Kanarya Yetiştiricileri

Federasyonumuzun görevlendirdiği ötüş komitesinde bulunan Sedat Genç,Kemal Öncel,Tamer Kubus ve Adnan Tepe olarak bizler,Yurt dışında ikamet etmekte olan Sayın Engin Elgün ve Sayın Mehmet Ali Karaipek ile birlikte 7 ayı aşkın bir süredir çalışma yapmaktayız.

Özellikle 1 cisinin Samsun da Karadeniz Ornitoloji (kuş bilimi) Derneğince düzenlenen Malinua puanlama seminerine gelen COM hakemleri Sayın Robert Mittemeijer ve Sayın Josef Sandfort’un bizlere göndermiş oldukları izlenimleri ile ilgili rapor komitemizce temel nitelik olarak kabul edilmiş bu rapor bize ışık tutmuş ve ülkemizde görülen eksiklikleri tamamlayarak kurallar haline getirmemizi sağlamıştır.

Sayın Engin Elgün ve Sayın Mehmet Ali Karaipek tarafından Almanya Kanarya Federasyonunun uyguladığı(hem Malinualar hem de Harzerler) kafes ve yarışma standartları tercüme edilerek Türkiye standartlarına uyarlanması sağlanmıştır.

Bu yarışma tüzük ve standardı ülkemiz gerçeği kullanılan kafes ve malzemeler dikkate alınarak hazırlanmış olup yetiştiricilere her hangi bir ek külfet getirmemesine özen gösterilmiştir.

Yine bu Tüzük ve standartlar 19 Mart 2006 Pazar günü yapılan TKKKF Yönetim kurulu toplantısında tüm yönetim kuruluna anlatılmış ve her yönetim kurulu üyesine hazırlanan bu tüzükten bir adet verilmiştir.

Bu tüzük ve Standardı Yönetim kurulu Oy birliği ile Kabul etmiştir. Bu tüzüğün Internet sitemizde yayınlanması kararı alınmış olup üye olan ve olacak her Derneğe çoğaltılarak gönderilmesi uygun bulunmuştur.

Her yeni yapılan şeyde atlanılan veya unutulan konular olduğu gibi bu tüzükte de bir takım şeylerin atlandığı veya unutulduğu olabilir bu tür önerileri yetkisiz kimselerce her hangi bir Internet ortamında hiçbir yetkili şahıs tartışmayacaktır. Yapılacak yapıcı tenkit ve öneriler öneri yapmayı düşünen kişilerin dernekleri tarafından federasyona yazı ile başvurusu halinde dikkate alınıp görüşülecektir.

2006 Yarışma sezonunda Avrupa dan getirttirilecek en az iki hakem tarafından Federasyon Destekli bir TÜRKİYE yarışı düzenlenecektir. Bu yarışı düzenlemek isteyen Federasyon üyesi derneklerin Yarışmayı ne şekilde ve nasıl yapmak istediğini CD veya video çekimleri ile en geç 15 Haziran 2006 tarihine kadar federasyon sekreterliğine başvurup yarışma istemesi gerekmektedir. Bu Yarışı düzenlemeyi iki üç dernek birleşerek de yapabilir.

Bu yarışma yurt genelinde puanlama hakemi olmaması sebebiyle yetiştiricilerinde son zamanlarda çoğalması nedeniyle Genele hitap edecek şekilde yılda 1 defa Büyük bir ilde 2 gün süreyle konaklamaya yeterli,büyük bir yarışma salonuna sahip bir ilde yapılmalıdır.

Kafesler birkaç Malinua sever ve kafes üreticileri tarafından yeterince imal edilmiş hazır kullanıma sunulmayı beklemektedir. Tüm yarışmacıların bu tür kafesleri edinmesi ve salona bu kafesler ile iştirakinin sağlanması gerekmektedir. İlk yıl olduğundan bu tür uygulama yapılmalı (ancak kafeslerde işaret ve şekil farklılığı bariz şekilde mevcut ise hakem odasında bulunacak kafeslere kuşlar aktarılacaktır.) İleriki senelerde Salonlarda ötüş komitesince yeterli ötüş kafesi bulunması sağlanacaktır. Mutlaka artık Federasyon tarafından belirlenen standart bilezikler kullanılacaktır. Yurt dışı kayıtlı olsa dahi üyelerin kuşlarının yarışmalara katılamaz.

Bu gün 1 Nisan 2006 TÜRKİYE MALİNUA ÖTÜŞ Tüzüğü ve Standardı tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Sedat Genç,Kemal Öncel,Tamer Kubus,Adnan Tepe,Engin Elgün, Mehmet Ali Karaipek

Başkan Bşk Yard Üye Üye Avrupa Tem. Avrupa Tem.

PUANLAMA KURALLARI

1.Genel bilgi

Yarışma kurallarından farklı olarak puanlama kuralları genel olarak ötüşle ilgilidir. Bu kurallar yetiştiricilerle hakemleri ilgilendirmektedir.Yarışma kuralları ile puanlama kurallarının kesiştiği ortak noktalar bulunmaktadır ortak noktaların tekrarlanmaması için yarışma kurallarına işaret edilmiştir. Bu kuralların hazırlanmasında amacına uygun objektif olmasına dikkat edilmiştir.

2. Temel kurallar

Ötüş kuşları (Malinua) yarışmaları yalnızlar ve takım dallarında yapılır. Puanlama süresi takımlarda ve yalnızlarda 30 dakikadırç. Bir takım aynı yetiştiricinin 4 kuşundan ibarettir.Kuşların takım içersindeki kafes sıralamalarını yetiştirici yapar ve bu sıralama ne kuşların teslim edilmelerinde nede puanlama sırasında değiştirilemez.

Kuşların puanlanma sıraları kura ile belirlenir. Puanlanmanın tekrar yapılması sadece bazı özel durumlarda (kuşların ötmemesi)

hakemin isteği ile , yarışma komisyonunun bilgisi dahilinde ve gerekirse yarışma komisyonundan bir kişinin bulunmasıyla yapılabilir. Puanlamanın tekrarlanması günlük normal puanlanma süresinden sonra mümkündür. Yalnızlar kategorisinde yarışan kuşlar aynı yetiştiricinin 2 den fazla kuşunun aynı takımda bulunmaması şartı ile en fazla 4 en az 3 kuştan oluşan bir takım oluşturularak puanlanır.Yalnızlarda yarışan kuşların takım içersindeki sıralanmaları kura ile belirlenir. Diğer kurallar yarışma kuralları madde 15 te bakılabilir.

3. Turların değerleri

Turların puanlanma kriterleri şöyledir

a) Pozitif turlar

Minimum Maksimum

Klokkender Waterslag 4 12

Bollender Waterslag 3 9

Rollender Waterslag 2 6

Chor / Knorr 2 6

Staaltonen 3 9

Fluiten 3 9

Woeten 2 6

Bellen 2 6

Bellrol 2 6

Fluitrol 2 6

Tjokken / rol 2 6

Schokkel 1 3

Onvoorziene toon 1 3

b) Negatif turlar

Ophaal-riet 1 3

Hoge spitse 1 3

Snetter 1 3

Neuzig 1 3

Tjip-tjep-tsiet 1 3

Tjap Diskalifiye

Belirtilen minimum ve maksimum değerler asılamaz.Bir ötüm turunun puan kartına işlenebilmesi icin belirlenen minimum kalite değerine ulaşmalıdır.Bu kalite değerine ulaşmayan turların puan kartında karşılarına bir çizgi çekilir.

Onvoorziene toon (belirlenmemiş turlar) kısmı nadiren de olsa kuşların kendi geliştirdikleri ve Malinuaların turlarında açıklanmamış turlar için düşünülmüştür.

Pozitif turların puanları 3 ile çarpılır.

Negatif turların değerleri bire bir alınır ve toplam puandan değerleri kadar düşülür.

Tjap sesini çıkaran kuşlar diskalifiye olurlar ve puan kartlarında diskalifiye oldukları belirtilir.

Takımlarda tjap sesi bulunmayan kuşların puanları dikkate alınır.

4. Puanlama kartları

Puanlama kartlarında pozitif ve negatif turların haricinde Indruk(intiba) ve stamharmonie (takım uyumu) puanlarının verilebileceği kısımlar ihtiva eder. Tüm puanların toplamı kuşun değerini belirler. Takımlarda 4 kuşun puanlarının toplamı ve takım uyum puanı takımın puanını belirler.

 

R_3e
R_3j
R_3k
R_3l

Sponsorlar

Linkler


tkkkf.com Yarışmalar İstatistik BilezikTürk

info@tkkkf.com© Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu  V1.0-208, - Written by Jesus_Tr
Sayfa Başına Git